Tržní hodnota historického vozidla se přímo odvíjí od jeho technického stavu. Kritéria známá u běžných ojetých vozidel, jako např. jeho stáří, počet ujetých kilometrů nebo počet předchozích majitelů, nejsou pro veterány rozhodující, protože je mimo jiné již často nelze jednoznačně určit.

Proto vyvinuli kolegové Classic Analytics GmbH v Německu hodnotící stupnici technických stavů 1-5 pro historická vozidla a následně byla postupně tato stupnice zavedena a etablována na trhu klasických automobilů i v dalších zemích.

Stav 1: Naprosto bezchybné vozidlo bez jakékoliv vady, na kterém ani při nejdetailnější kontrole nenajdete žádné (!) vady po vizuální nebo technické stránce. Jde o kompletně zrenovované vozidlo, které odpovídá zcela stavu nového vozidla, resp. někdy je i v lepším stavu, díky dnešním moderním technologiím. Stav 1 je velmi ojedinělý na trhu automobilových veteránů. S vozy v tomto stavu jejich majitelé většinou ani nejezdí. Jedná se o auto, ke kterému je radost se přiblížit a které nevykazuje sebemenší známky opotřebení ani při bližším zkoumání. Výchozí úrovní pro hodnocení stavu 1 je stav odpovídající dodání vozu prvnímu zákazníkovi, popř. novému vozu daného výrobce a v dané době.

Stav 2: Velmi pěkný vůz bez závad v původním nebo důkladně zrenovovaném stavu, bez chybějících dílů a pouze s malými známkami opotřebení. Technicky i vzhledově se jedná o automobily s minimálními známkami používání. Automobil se zdálky jeví jako naprosto perfektní, ale při detailním zkoumání jsou na něm patrné velmi mírné známky opotřebení. Toto opotřebení a technický stav vozidla musí odpovídat nízkému kilometrovém nájezdu původního automobilu, popř. nízkému nájezdu kilometrů od kompletní renovace.

Stav 3: Stav odpovídající používanému vozu v dobrém stavu, bez zásadních technických nebo vizuálních závad, s pouze drobnými nedostatky. Bez jakýchkoliv omezení je připraven k provozu. Rovněž by neměl vykazovat známky prorezavění a jeho stav nevyžaduje okamžitý renovační zásah. Už při přiblížení k vozu a samozřejmě pak při jeho bližším zkoumání jsou patrné různé známky opotřebení a částečně i menších poškození. Úroveň těchto nedokonalostí musí odpovídat kilometrovému nájezdu původního vozu, popř. době od renovace.

Stav 4: Opotřebované vozidlo s jasně rozpoznatelnými vadami, které je způsobilé k provozu jen částečně nebo u kterých je nutná okamžitá a snadno proveditelná oprava nebo renovace. Menší až střední prorezivělá místa. Základní struktura vozidla je kompletní, ale ne vždy zcela bez poškození. Již zdálky viditelné nedokonalosti a poškození. Bližší zkoumání vozidla většinou odhalí další, poměrně výrazné vady technického i vizuálního charakteru.

Stav 5: Vozidlo určené k renovaci, není připraveno k jízdě, nekompletní, s mnoha chybějícími díly. V podstatě jde o vraky, které jsou často používány pouze jako zdroje náhradních dílů pro jiné renovace.